Pediculosis Capilar (Com el·liminar els polls)

Els polls són insectes que s’alimenten de sang (hematòfags) i s’allotgen en un altre organisme del qual en viuen (paràsits). Fora de l’hoste tan sols poden viure 48h. Són de color gris, blanc o groc. Els seus ous s’anomenen llémenes. Dins els polls que afecten a l’ésser humà, n’hi ha de 3 tipus:

 • Pediculus humanus var. capitis (viu al cap).
 • Pediculus humanus var. corporis (viu al cos).
 • Pediculus humanus var. pubis. (viu al pubis).

 

 

Adult                                                                                       Llémena

 Pediculus humanus var.capitis                                          Pediculus humanus var.capitis

 

 1.PREVALÈNCIA:

La població més afectada és la infantil (3-10 anys). És la invasió d’una persona per part dels paràsits Pediculus humanus var. capitis (poll del cap). La infestació és més freqüent en nenes.

2.CICLE:

La llémena es diposita a la base dels cabells. Eclosiona en 7-10 dies, sortint la larva. La larva es desenvolupa en 3 fases, de 4 dies cadascuna (unes dues setmanes). El poll adult viu uns 30-40 dies al cap d’una persona.

 

3.SIGNES, SÍNTOMES I SENYALS D’ALARMA:

Pot aparèixer febrícula, cefalea, malestar, irritabilitat i inflamació dels ganglis. Prurit (picor) al cap, podent donar lloc a lesions produïdes pel rascat i infeccions bacterianes secundàries. Ens podem trobar amb casos assimptomàtics. Altres problemes: emocionals i socials.

4.MECANISME DE TRANSMISSIÓ:

Contacte directe cap-cap, o per l’ús compartit de coixins, tovalloles, pintes, barrets ….

5.DIAGNÒSTIC:

Resulta imprescindible localitzar algun poll o llémena. Manualment, en un lloc ben il·luminat, amb l’ajuda d’una lupa o amb una llemenera. Més localitzats al clatell i darrera les orelles. Cal no confondre el poll o llémena amb altres insectes, caspa, escames seborreiques, brutícia….

6.TRACTAMENT:

No aplicar el tractament pediculicida com a prevenció:

 1. No té cap funció, en aquest cas.
 2. Resseca el cabell.
 3. Provoca resistències a tractaments posteriors.

Només cal tractar les persones infestades.

PEDICULICIDA: Producte que conté substàncies tòxiques per als polls:

 • Piretroids: s’absorbeixen en l’insecte i li bloquegen la transmissió nerviosa produint-li la paràlisis i mort. No usar en menors de 2 anys.

Ex: Sumithrin. També es pot utilitzar en dones embarassades.

 • Dimeticona: actua mitjançant un procés físic que recobreix i ofega el poll. No provoca resistències: No usar en menors d’1 any.

Ex: Paranix que actúa en 15 min, a base d’olis de coco, anís i ylang-ylang i Fullmarks, que actúa en 10 min, Tambe a base de miristat d’isopropil.

 • Malation: insecticida organofosforat sintétic, molt tóxic. En desús.
 • Lindà: es un plaguicida prohibit en totes les seves formulacions i usos per ser perjudicial per a la salut humana i medi ambient.
 • Tractaments d’ús popular (vinagre, essència de té,…)

 

PRINCIPIS ACTIUS EXEMPLES NOMS COMERCIALS
PIRETROIDS:

Permetrina, Aletrina, Deltametrina, Fenotrina, Bioaletrina,…

Permetrina  1.5 % OTC ®

(sol. alcohòlica, xampú, gel – loció).

Milice ® (espuma).

Vapio ® (esprai).

Parasitrin ® (xampú, loció). Antipiox ® (xampú, loció).

Nix ® (loció).

Filvit-P ® (loció, xampú).

MALATIÓN Filvit ® (loció, xampú).
LINDÀ Kife ® (xampú, loció).
DIMETICONA CICLOMETICONA Neositrin ® (loció), Stop piojos   (loció).

FullMarks   (loció). Liberalice  (loció).

 

 

 

PRINCIPIS ACTIUS EXEMPLES NOMS COMERCIALS
VINAGRE Para liendres  ® (bàlsam capil·lar).

 

Com a formes farmacèutiques més comuns, tenim: Loció (i gel-loció), xampú, espuma, esprai i crema.

El tractament, es deu aplicar sobre el cabell sec fins que quedi ben impregnat, fent èmfasi al clatell i darrera les orelles. Excepció: xampú, que s’aplica sobre cabell humit, deixant-lo actuar durant uns minuts i s’aclareix amb aigua. Cobrir el cabell amb un gorro o bossa de plàstic i deixar actuar el producte el temps necessari en funció del principi actiu i concentració. Després rentar el cabell amb un xampú pediculicida o neutre. Aclarir amb aigua. Amb el cabell humit, eliminar les llémenes i polls morts amb la llemenera. Deixar eixugar el cabell de forma natural, ja que el secador pot inactivar els pediculicides. En la majoria dels casos es recomana repetir el tractament al cap de 7 o 10 dies. Els tractaments pediculicides són més actius en front a polls que en front a llémenes.

7.RECOMANACIONS PROFILÁCTIQUES I CONSELLS ALS PACIENTS:

Revisar el cabell periòdicament, sobretot darrera les orelles i al clatell. Pentinar diàriament el cabell (2-3 vegades al dia). No compartir els utensilis de neteja (pinta i raspalls) amb germans, amics o companys de classe. Productes farmacèutics per a la prevenció:

 • Citrus medica.
 • Ester Etílic de l’Àcid 3-(N-Butilacetamino)-Propiònic.
 • Quassia Amara.

 

PRINCIPIS ACTIUS EXEMPLES NOMS COMERCIALS
CITRUS MEDICA Klorane ® (xampú vitaminat a la polpa de sidra).
ESTER                  ETÍLIC                 DE L´ÀCID                                      3-(N- BUTILACETAMINO)- PROPIÒNIC Repelice ® (solució alcohòlica).
QUASSIA AMARA Assy ® (xampú).

 

Aya ® (xampú – espuma).

 

Cal informar de la infestació a l’escola o centre infantil i en general a l’entorn de la persona infestada per tal que prenguin mesures preventives. A les 24 h d’un tractament, la persona infestada ja no pot transmetre la infestació. Rentar la roba (llençols, coixineres…) amb detergents habituals i assecar-la a temperatura elevada quan sigui possible. La roba que no es pugui rentar mantenir-la en bosses de plàstic tancades durant 10-15 minuts. Agafar pintes i altres utensilis el cabell i mantenir-los en remull durant una hora en solució pediculicida.

8.VERITATS VERSUS MITES:

 • La infestació per polls no és signe de falta d’higiene.
 • Els polls no són portadors de malalties.
 • Tan sols es transmeten per contacte directe.
 • El cabell llarg no afavoreix la infestació.
 • No ens podem contagiar d’animals domèstics.
 • Els polls no salten ni volen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios cerrados.